کوفته با آلو

کوفته با آلو

چنانچه میخواهید از یک وعده غذایی از پروتئین های حیوانی ، گیاهی و کربوهیدرات ها بهره ببرید ، استفاده از این غذا را در اولویت انتخابی خویش قرار دهید.