صحبتهای دکترمهدی فهیمی در برنامه تلویزیونی شریان

قسمتهایی از صحبتهای دکترمهدی فهیمی در برنامه شریان شبکه چهار سیما

برای تهیه سی دی های برنامه شریان دکترمهدی فهیمی با این شماره تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۸۸۹۷۸۵۳۹

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی