بیشتر بدانیم

شیوه کم شدن دردهای عضلانی از بدن در زمستان

شیوه کم شدن دردهای عضلانی از بدن در زمستان

شیوه کم شدن دردهای عضلانی از بدن در زمستان

شیوه کم شدن دردهای عضلانی از بدن در زمستان، در فصل بهار با گرم شدن بدن ، بخارات از بلغم رسوب کرده در زمستان در بدن به حرکت در می آید . قرار گرفتن این بخارات در بین عضلات و مفاصل باعث بروز گرفتگی های گذرا و یا حتی شدید در عضلات خواهد شد.

راه فرار از این گرفتاریها روغن مالی کردن بدن هر هفته یکبار با روغن های گرم و یا قرار دادن بادکش بر روی قسمتهای درگیر می باشد

با این شیوه بخارات خارج شده و دردهای عضلانی به شدت کاهش می یابد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط