شرح یک درمان موفق

اینجانب پزشک متخصص داخلی که در سن ۴۲ سالگی دچار آمنوره شدم و پس از بررسی های انجام شده ، تشخیص یائسگی گذاشته شد .

در مدت یکسال و نیم به پزشکان زنان و نازایی متعدد مراجعه کردم و همگی نظر به یائسگی و عدم امکان باروری داشتند .

تا اینکه در اواخر فروردین ماه سال ۹۶ بنا به توصیه یکی از دوستان پزشک به آقای دکتر مهدی فهیمی مراجعه نمودم و با توکل و امید به خداوند متعال و اقدامات درمانی آقای دکتر فهیمی ، پس از گذشت تقریبا ۸ ماه درمان مستمر ، مجددا سیکل طبیعی عادت ماهیانه برقرار گردید .

بدینوسیله وظیفه خود میدانم تا از زحمات آقای دکتر مهدی فهیمی ، پزشک و متخصص طب سنتی تشکر نمایم .

امیدوارم طب سنتی بتواند دوباره جایگاه خود را در طب کنونی بدست آورد .

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی