روانشناسی

سیستم ایمنی شما ضعیف می شود اگر…

سیستم ایمنی شما ضعیف می شود اگر...

سیستم ایمنی شما ضعیف می شود اگر…

سیستم ایمنی شما ضعیف می شود اگر احساسات منفی می توانند در مدت زمان طولانی سیستم ایمنی بدن شما را متأثر و ضعیف کنند.

سعی کنید از احساسات منفی چون انتقاد، کنایه، خودخواهی، غرور و…

اجازه ندهید این احساسات منفی بر شما غلبه پیدا کرده و به مرور زمان مزاج شما را متاثر و در شما ناراحتی ایجاد کند.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط