بیشتر بدانیم

سندروم پای بی قرار

سندروم پای بی قرار

سندروم پای بی قرار

سندروم پای بی قرار که شب ها در افراد دچار افزایش سودا در پا ایجاد شده و این ناراحتی مانع از بروز یک خواب راحت در فرد می شود و چنان چه درمان و دفع سودا اتقاف نیفتد، این افراد تا نیمه شب و نزدیک صبح به خواب نمی روند پس جهت جلوگیری از سندروم پای بی قرار سعی در کنترل سودای بدن خود نمایید و چنان چه این حالت ایجاد شد از غذاهای سودازدا بهره مند شوید تا سندروم پای بی قرار برطرف شود.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط