اخبار

سری جدید برنامه دکتر مهدی فهیمی

سری جدید برنامه های اجتماعی وتندرستی آقای دکترمهدی فهیمی ازشبکه خبر٫برنامه ” صبح باخبر”ازروز۳شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ هرروزپس ازاخبارساعت ۷صبح پخش خواهد شد