اخبار

ساعت کار ی موسسه ایرانیان ماد درایام مبارک رمضان

ساعت کار موسسه در ایام مبارک رمضان از ساعت ۸ صبح الی ۱۵:۳۰ بعدظهر می باشد. پنچشنبه از ساعت ۸الی ۱۳ می باشد

جهت انجام امور حجامت ،زالو درمانی ، بادکش تا ساعت ۱۳:۳۰ مراجعه نمایید