روغن ها

روغن بنفشه

روغن بنفشه

خواص درمانی روغن بنفشه:
نرم کننده پوست،برطرف کننده خارش و کهیر پوست،و رفع خشکی داخل بینی