تعریف روان‌شناسی؛ روان‌شناسی چیست ؟

روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی می‌پردازد.این جمله چند بخش برجسته دارد. روانشناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در انسان می‌پردازد.

روان‌شناسی یا سایکولوژی (به انگلیسی: psychology) علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده ...

با استفاده از علم روانشناسی، روانپزشکان (متخصص اعصاب و روان) و روانشناسان به معالجه اختلالات روانی و شناخت روان انسان ها مشغول اند.

روانشناسی کلمه ای آشنا برای عموم مردم است. بسیاری از آن ها ممکن است تصور کنند که می دانند روانشناسی دقیقا چیست و برخی بالعکس کنجکاو باشند.

یک روانشناس گفت: خانواده نمونه آن است که اعضای آن برای هم وقت گذاشته و مهارت‌های ارتباطی را بیاموزند تا به حال خوب هم کمک کنند.