بیشتر بدانیم

راه کارهای ساده حفظ سلامتی

راه کارهای ساده حفظ سلامتی

راه کارهای ساده حفظ سلامتی

 • آگاهانه غذا بخورید.
 • تا کاملا گرسنه نشدید، غذا میل نکنید.
 • قبل از سیری دست از غذا بکشید.
 • هنگام عصبانیت و خشم غذا نخورید.
 • طعم غذا را به خوبی بچشید.
 • غذا را خوب بجوید.
 • با عجله غذا نخورید.
 • وعده های غذایی خود را تنظیم کنید.
 • رعایت مصرف غذاهای سرد و گرم را با توجه به فصل داشته باشید.
 • هنگام بیماری غذاهای سنگین مصرف نکنید.
 • سعی کنید یک وعده غذای پختنی استفاده کنید.
 • هر وعده، فقط یک مدل غذا مصرف کنید.
 • بر اساس فعالیت بدنی میزان غذای خود را انتخاب کنید.
 • از خوردن غذاهای متنوع یا به اصطلاح درهم خوری پرهیز کنید.
 • به اجابت مزاج، بعد از هر بارا مصرف غذا توجه ویژه داشته باشید.
 • تا غذای قبلی از معده خارج نشده، غذای جدید نخورید.
 • فضای لذت بخشی برای غذاخوردن انتخاب کنید.
 • ایستاده و در حال حرکت، غذا نخورید.
 • بعد از مصرف غذا، میوه میل نکنید.
 • بعد از مصرف غذا و با معده پر استحمام نکنید.
 • بعد از مصرف غذا فعالیت ورزشی نداشته باشید.
 • تا می توانید همراه غذا، آب و نوشابه های گازدار مصرف نکنید.
 • مراقب اضافه وزن خود باشید.
 • به مزاج مواد غذایی و مصلحات آن کامل آشنا شوید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید