اخبارمادطب

راهکارهای افزایش سلامت در محیط کار

راهکارهای افزایش سلامت در محیط کار

راهکارهای افزایش سلامت در محیط کار

  • پیاده روی هنگام رفتن یا برگشتن از محل کار
  • پلک زدن مداوم در طول کار با رایانه برای حفظ رطوبت چشم
  • تمرکز دیدن اجسام دورتر از میز
  • پوشیدن کفش و لباس مناسب و راحت
  • در صورت نداشتن مشکل مفاصل از پله استفاده شود
  • انجام حرکات کششی ساده در زمان استراحت
  • تمرکز و انجام تمرینات آزادسازی ذهن

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط