روانشناسی

راهکارهایی برای بالا بردن اعتماد به نفس

راهکارهایی برای بالا بردن اعتماد به نفس

راهکارهایی برای بالا بردن اعتماد به نفس

۱-گذشته را بپذیرید و آینده را دگرگون کنید.
۲-درباره اهدافتان با خود گفت و گو کنید.
۳-تصمیم گرفتن را تمرین کنید.
۴-نتایجی را که می خواهید مجسم کنید.
۵-در برخی زمینه ها متخصص شوید

راهکارهایی برای بالا بردن عزت نفس
۱-خودتان را تحقیر و سرزنش نکنید.
۲-پاداش دادن به خود را آغاز کنید.
۳-از جسم خود مواظبت کنید .
۴-به احساسات خود احترام بگذارید.
۵-از مقایسه کردن بپرهیزید.
۶-برای هرچه می خواهید و نیاز دارید کلمه “من ” را به کار ببرید.

ویژگی افراد دارای عزت نفس بالا و پایین چیست؟
– فردی که از عزت نفس بالایی برخوردار است، خودش را به گونه ای مثبت ارزیابی می کند و برخورد مناسبی به نظریات مثبت خود و دیگران دارد.
– افراد دارای عزت نفس بالا اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصلاح اشتباهات خود تلاش می کنند.
– همدردی و همدلی در اشخاص دارای عزت نفس بالا فراوان وجود دارد.
– افراد دارای عزت نفس بالا برای خویشتن ارزش قائلند.
– این دسته از افراد معتقدندکه بر جنبه های مختلف زندگی خود کنترل دارند و می توانند به آنچه علاقه و آرزو دارند، دست یابند.
چگونه می توان عزت نفس خود را افزایش داد؟
– از انتقاد دائم به خود بپرهیزید.
– با خودتان به عنوان فردی ارزشمند رفتار کنید.
– از دیگران یاری بخواهید.
– به خود برچسب نزنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط