اخبارمادطب

دکتر مهدی فهیمی در برنامه انارستان قسمت اول

دکتر مهدی فهیمی در برنامه انارستان قسمت اول

دکتر مهدی فهیمی در برنامه انارستان قسمت اول

دکتر مهدی فهیمی در برنامه انارستان قسمت اول

دوران مربوط به کرونا در واقع یک تغییر بزرگ و یک فازی از بالغ شدن و مشهور شدن بشر است.

بشری که خیلی زمان گذشت تا به اینجا برسد. دوره مدل سنتی زندگی را گذراند

و به دوره زندگی صنعتی رسید در دوره زندگی صنعتی شتاب زیادی گرفت

و آنقدر این شتاب زیاد شد که افراد نسبت به هم دیگر بیگانه می شدند.

پدر و مادرها نسبت به بچه ها، برادر به برادر، مشغولیت زیاد کاری، دور شدن انسان از طبیعت،

کم دیدن طبیعت، آسیب زدن به طبیعت، و بشر راه را گم کرده بود و مسیر خیلی تاریکی را طی می کرد.

و کرونا که از آن بعنوان استاد کرونا یاد می کنم که پیامبری بود که یک مقدار توانسته بشر را ادب کند.

و با این مدل حرکتی که بشر آمده و در حال بهم زدن تعادل هستی بود

و یک فازی از بلوغ را برای انسان پدید آورد. و در جاده زندگی حکم یک پارکینگ اجباری را پیدا کرد.

که در کنار جاده بایستد و تفکری کند. درست است این تفکری که ایجاد شد

چرخ اقتصاد و زمان را اسیب زد. و همه چیز متوقف شد اما یک اتفاق افتاد و اینکه طبیعت نفس می کشد

و احیا می شود. و بعد انسانها تفکراتشان را واکس می زنند.

ادامه بحث را در ویدیو مشاهده فرمایید…

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط