دمنوش آویشن

آویشن درختچه ای کوتا و پُرشاخه است. شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است. گل های سفید ریز آن چتری و منفرد می رویند. میوه آن فندق چهارقسمتی است. گیاه آویشن گیاهی است علفی با ساقه های کرک دار و سفید از خانواده نعناع که سرشاخه های گل دار و برگ آن قابل استفاده می باشد. گونه های مختلفی از این گیاه در مناطق مختلف ایران می روید. این گیاه در کشور ما معمولا به صورت خشک شده و پودر مورد استفاده قرار می گیرد؛ ولی در کشورهای دیگر علاوه بر پودر آن، نوع تازه اش را نیز در غذا مصرف می کنند؛ زیرا آویشن تازه، عطر و بوی بیش تری نسبت به نوع خشک آن دارد.

خواص درمانی

تأثیر بر روی دستگاه گوارش:

دمنوش آویشن به هضم غذا کمک می کند. درد شکم را برطرف می کند. در درمان نفخ به کار می رود.

تأثیر بر روی دستگاه تنفسی:

دمنوش آویشن ضدسرفه و خلط آور است. در درمان برونشیت تأثیر بسزایی دارد. سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانی را دفع می کند. در درمان آسم به کار می رود.

تأثیر بر روی دستگاه عصبی:

دمنوش آویشن آرام بخش و خواب آور است. حافظه را تقویت می کند.ضدمیگرن، سردرد و سرگیجه است.

تأثیر بر روی دستگاه قلبی- عروقی:

دمنوش آویشن تپش قلب را بر طرف می کند.

برگرفته از کتاب دمنوش های ایران زمین

نوشته دکترمهدی فهیمی

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی