بیشتر بدانیم

دستم را نگیر راهم را هموار کن

معلولیت

دستم را نگیر راهم را هموار کن

دستم را نگیر راهم را هموار کن

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط