بیشتر بدانیم

در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب چه کنیم؟

در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب چه کنیم؟

در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب چه کنیم؟

در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب چه کنیم؟ در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب ، بهترین درمان ایجاد خراش با تیغ استریل در بالای زخم و خارج کردن مقداری خون از بدن است که بتوان سم را با خون خارج کرد .

در گزیدگی های سطحی مثل گزش کک ، بدلیل اینکه معمولا این گزش وقتی اتفاق می افتد که به روستا رفته اید ، نمیتوان با خراش بهبودی را بوجود آورد .

معمولا کسانی که ساکن هستند بدلیل گزش زیاد این حشره بدنشان مقاوم شده و نیش کک اثری بر آنها ندارد. افراد غریبه به نیش این حشره حساسیت نشان میدهند به همین دلیل به آنها غریب گز نیز میگویند .

روغن دنبه گوسفندی از روغن های بسیار گرم و بسیار مفید است. ارزش استفاده از روغن دنبه در کشورهای مجاور بسیار بالا است.

دوستدار همیشگی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست