اخبار

در پی سوالات مکرر راجع به جوش شیرین این مقاله بدون اظهار نظر خدمت مخاطبین ارائه می گردد

در پی سوالات مکرر راجع به جوش شیرین این مقاله بدون اظهار نظر خدمت مخاطبین ارائه می گردد

در پی سوالات مکرر راجع به جوش شیرین این مقاله بدون اظهار نظر خدمت مخاطبین ارائه می گردد

در پی سوالات مکرر راجع به جوش شیرین این مقاله بدون اظهار نظر خدمت مخاطبین ارائه می گردد بخور جوش شیرین در درمان کووید ۱۹ از شایعه تا واقعیت

تحقیق و تنظیم: دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش

پزشک متخصص طب سنتی ایرانی

بخور جوش شیرین در علایم تنفسی ناشی از استنشاق گاز کلر

بخور جوش شیرین در بیماری سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس یک بیماری ژنتیکی است که در آن ترشحات عادی راههای هوایی غلیظ می شود و از سویی مژکهای تنفسی قادر به پاک کردن راههای هوایی از این ترشحات غلیظ نیستند.

بخور جوش شیرین در عفونتهای تنفسی

برونکو دیلاتورها داروهایی هستند که باعث اتساع راه های هوایی می شوند.

pdf این فایل

دوستدار سلامتی شما 

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط