بیشتر بدانیم

در مورد سودا بیشتر بدانیم …

راهکار پاکسازی سودای غیرطبیعی از بدن

در مورد سودا بیشتر بدانیم …

در مورد سودا بیشتر بدانیم … در بدن عناصر آلی و عناصر معدنی وجود دارد . عناصر معدنی که در بدن وجود دارد ، تماما از خاک گرفته شده و املاح و فلزاتی میشود که در بدن وارد میشود . عناصر آلی آنهایی هستند که در بدن سنتز شده و ساخته میشود .

در بخش عناصر معدنی ، عناصر سبک و سنگین داریم که در جدول مندلیف نیز این تقسیم بندی عناصر وجود دارد که عین آن در بدن نیز هست .

در طب سنتی وقتی از سودا نام میبریم منطبق بر عنصر خاک است که طبیعت سرد و خشک دارد .

در عنصر سرد میزان فعالیت ها و در واقع میزان جنبش مولکولی نسبت به عنصر گرم ، کمتر است . این جنبش مولکولی در واقع تعریف زیباتری از سردی و گرمی میدهد .

محبت گرم است
دشمنی سرد است
عشق اوج گرمی ها است
تنفر اوج سردیها

در قرآن توصیه به محبت است یعنی توصیه به رفتن به سوی گرمی و پرهیز از دشمنی است که همان مقابله با سردی است . کسانی که سرد هستند و دیگر گرم نمیشوند ، خداوند اینها را کافر نامیده و دشمن میداند . اینها کسانی هستند که باید به شدت از آنها پرهیز کرد .

ما درزندگی روزمره میتوانیم به حرکات و رفتارهایی بپردازیم که ما را گرمتر میکند و پرهیز کنیم از رفتارهایی که ما را سردتر خواهد کرد . باید رفتارهای صحیح را بشناسیم.

نقش سودا بر تفکر انسان و ایجاد …چرا؟… در فکر

تأثیر سودا بر تفکر

وقتی سودا در بدن زیاد شود و یا غلبه سودا اتفاق بیفتد ، تفکر انسان به سمت زودرنجی و ریزبینی میرود که هر دو حالت تولید ناراحتی روحی در فرد میکند .

افرادی که دائم با چرا شروع میکنند …

چرا رفتی ؟
چرا آمدی ؟
چرا نشستی ؟
چرا برخواستی ؟

وقتی کلمه چرا در ابتدای جملات زیاد قرار بگیرد ، یعنی فرد به سمت خشکی حرکت میکند و میخواهد در خصوص همه موارد زندگی چرایی آن را جستجو کند .

وقتی شخص ریزبین میشود در شخص غلبه شدید سودا اتفاق افتاده است و آنها آدمهایی میشوند که افرادی که با آنها زندگی میکنند باید سعی کنند با آنها کنار بیایند و این موضوع بسیار خسته کننده است .

چرا خانمها در دوران عادت ماهیانه شکننده و بیحوصله میشوند ؟

نمونه بارز افزایش سودا و تغییر خلق و خو را در خانمها و در دوره های عادت ماهیانه آنها میتوان مشاهده کرد . در دوره های ماهیانه افزایش سودا در بدن اتفاق می افتد. یعنی سموم در بدن به حدی رسیده که در بالاترین حد تحمل است و هنوز به فازی نرسیده که بدن بتواند آن را دفع کند .

در آن هنگام میزان شکنندگی در خانمها بسیار بالا است و ناراحتی و دردها به او وارد میشود . حال اگر در این شرایط شخص از غذاهای خشک و سرد یعنی غذاهای فست فودی استفاده کند ، بروز این علائم چندین برابر خواهد بود .

در این شرایط استفاده از رازیانه که یک گیاه گرم است ، بصورت شربت بسیار کمک کننده است . بهتر است ده روز مانده به شروع دوره ماهانه عرق رازیانه و عسل و کمی آب را به صورت شربت در آورده و مصرف نمایید . این شربت توانایی بدن در دفع سموم را بالا برده و علائم این دوران را به حداقل ممکن میرساند .

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط