اخبار

دریافت تندیس هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

دکترمهدی فهیمی

دریافت تندیس هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور را به

جناب آقای دکتر مهدی فهیمی
تبریک میگوئیم