بیشتر بدانیم

خون دماغ شدن در افراد دموی

خون دماغ شدن در افراد دموی

خون دماغ شدن در افراد دموی

خون دماغ شدن در افراد دموی نجات از بروز سکته

باید بدانیم:

در افراد با غلبه دم ، در مواقع عصبانیت ، ایجاد خونریزی بخصوص از بینی میتواند گاهی باعث نجات جان فرد شده و مانع از بروز سکته مغزی شود. این افراد چنانچه بعد از استرس شدید ، نتوانند بخارات متساعد شده از قلب و کبد را تخلیه نمایند ، در معرض بروز سکته قلبی نیز خواهند بود . در این مواقع ، انجام حجامت در افراد با غلبه دم مفید میباشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط