مزاج شناسی

خصوصیات غلبه صفرا قسمت سوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات غلبه صفرا قسمت سوم

خصوصیات غلبه صفرا قسمت سوم مزاج های پایه هیچ کدام به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنند مشکل زمانی ایجاد می شود که سو مزاج و غلبه مزاج صورت بگیرد.

خصوصیات غلبه صفرا یا آتش: در افراد با غلبه صفرا یا آتش رنگ پوست همچون آتش زرد است و این زردی که ناشی از افزایش تولید صفرا یا بیلی روبین در بدن این افراد می باشد می تواند باعث افزایش رنگ ادرار به سمت زردی، گرایش سفیدی چشم به زردی شده و چنانچه به علل مختلف مثل هیجانات یا کم نوشیدن آب حرارت در بدن بالا برود، درجه این زردی بیشتر خواهد شد.

از خصوصیات دیگر افراد با غلبه صفرا زرد شدن ترشحات بزاق و تعریق زردرنگ می باشد که معمولا اثر آن بر روی لباسهای زیر بصورت رنگ زرد خود را نشان می دهد. وجود جرمهای زردرنگ روی دندانها می تواند قضاوت بر بالابودن صفرا در یک زمان طولانی باشد که به این خصوصیت می توان خشکی دهان و یا بزاق غلیظ در این افراد را نیز اشاره کرد.

افراد دارای غلبه صفرا موهای پرپشت، سیاه رنگ، ضخیم و خشن هستند. چنانچه مدیریت صفرا به طور صحیح اتفاق بیفتد موهای این افراد به راحتی دچار آسیب نخواهد شد. چنانچه در کنترل صفرا مدیریتی حاکم نباشد بعد از سنین بلوغ، ریزش موی سر از ناحیه پیشانی شروع خواهد شد. عامل اصلی ریزش افزایش حرارت می باشد.

وضعیت رشد موها در افراد با غلبه صفرا سریع بوده و در صورت افزایش شدید حراررت و غلیظ شدن صفرا از شدت رشد موها کاسته شده و تعداد موهای نازک و کرکی زیادتر می شود. جمیع این شرایط که ناشی از افزایش صفرا می باشد می تواند شرایط شخص را از موهای پرپشت و ضخیم و با رشد سریع به موهای کم پشت، موهای کرکی و رشد آهسته تبدیل کند. پس برای حفظ موها نوشیدن آب در طول روز به اندازه کافی و پرهیز از خوردن غذاهای پرچرب به کلیه افراد با غلبه صفرا کمک کننده می باشد.

وضعیت موها در افراد با غلبه صفرا، موهای صاف، پرپشت و با افزایش درجه حرارت تمایل به مجعد شدن بیشتر پیدا می کنند. باید بدانیم پیچ خوردن موها با افزایش دما در پوست ارتباط دارد و در یک نگاه کلی افراد گرم مزاج که در محدوده خط استوا زندگی می کنند دارای موهای به شدت پرپشت و همچنین پیچ خورده و فر می باشد و افرادی که در قطب زندگی می کنند دارای موهای بلوند و صاف می باشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط