اخبارمادطب

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم چنانچه در برخورد روزانه خود متوجه فردی شدید که با قدرت و صلابت و نیز آرامش در صحبت کردن را دارد بدانید این حالت یکی از علائم داشتن غلبه خون یا دم است. داشتن سرعت فکری متناسب و نیز قدرت فکری کلان و ثبات در گفتار از ثروتهای غیرمادی افراد دارای غلبه خون یا دم می باشد. پس شیوایی بیان و قدرت کلام در افراد می تواند یکی از علائم قدرت افراد با غلبه دم باشد. سنگینی خون یا غلبه دم معمولا خواب سنگین را باعث می شود. وجود خواب با کیفیت و عمیق یکی از دارائیهای افراد با غلبه دم می باشد. انتخاب ساعات خواب مناسب- خواب عمیق و با کیفیت و شادابی و نشاط بعد از خواب را بایستی از علائم مسبب قدرت در این افراد دانست.

چون خواب خوب می تواند حرارت ذاتی و غریزی رادر افراد ایجاد کرده و بر عکس کم خوابی یا خواب بی کیفیت می تواند ضعف و سردی را به ارمغان آورد. پس به خواب خود احترام بگذارید تا قوی شوید.

چنانچه قدرت هضم غذا در شما بالا می باشد و دستگاه گوارش خوبی دارید بدانید یکی از علائم غلبه دم را دارید. تمایل به غذاهای پر پروتئین حیوانی نیز یکی از این علائم می باشد که بایستی به جد مدیریت شود. تمایل زیاد افراد با غلبه دم به گوشت خوردن و کباب خوردن حتی تا چند بار در روز را باید حتما در نظر داشت و منطقی کرد. یقیناً استفاده از اصلاح کننده های غذائی و گیاهی در این افراد باید مد نظر باشد.

وجود اشتهای زیاد به غذا نیز علائم غلبه دم می باشد. معمولا این وضعیت یکی از عوامل خطرساز برای افراد با غلبه دم می باشد که فشارخون زودرس را نیز باعث می شود. جایگزینی حجم زیادی از غذای روزانه با فیبرها و غذاهای گیاهی می تواند به عنوان یک عامل اصلاحی در تغذیه و حفظ سلامت افراد با غلبه دم باشد. تمرین صحیح خوردن در جوانی می تواند واکسن بسیاری از سکته ها و ناتوانائیها در سنین میانسالی و پیری باشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط