اخبارمادطب

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت دوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت دوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت دوم از خصوصیات قابل تامل این افراد باید به خشم دیررس و خطرناک در افراد غلبه دم اشاره کرد. معمولا بروز عصبانیت ممکن است در این افرااد هر چند سال یکبار اتفاق بیفتند. اما یقینا آن زمان بسیار خطرناک است. به این حالت قلیان خون یا به جوش آمدن خون گفته شده و می تواند هم برای خود فرد و یا طرفین این افراد بسیار خطرناک باشد. در صورت تکرار این حالت بایستی حتما خون دادن یا حجامت سریع انجام شود.

چنانچه با افراد قوی هیکل معاشرت داشتید که معمولا نگرانی را تجربه نمی کنند بدانید که این حالت از خصوصیات غلبه دم می باشد. وجود قدرت جسمی و نیز هوش بالا و رابطه خوب با دیگران سبب می گردد این افراد خیلی با پدیده نگرانی ارتباط تعریف شده ای نداشته باشند و غلبه شادی به طور جدی در چهره این افراد به طور غالب می زند و یقینا یکی از ثروتهای هر جامعه وجود تعداد زیادی از این افراد در آن جامعه خواهد بود.

در بین صداهای تعریف شده وجود صدای رسا و با طنین و بم یکی از مشخصات این افراد می باشد که ترکیب صدای رسا و چهره شاد می تواند هر جمعی را متاثر سازد. یکی از علاقه افراد دارای غلبه دم پرداختن به خوانندگی می باشد.

که معمولا موسیقی های با طنین بالا و نیز آرام را بسیار می پسندند (موسیقی سنتی) و علاقه پندانی به موسیقی های تند نمی توانند داشته باشند. پس بنابراینئ تغییر ذائقه افراد به موسیقی نیز می تواند منشأ تغییرات مزاجی باشد.

یکی از خصوصیات که باعث افزایش توان در افراد دارای غلبه دم خواهد شد داشتن خاصیت گذر از خطر یا ریسک پذیری بالا می باشد. یقینا داشتن هوش خوب و بالا- قدرت جسمی در تلاشهای شخصی و اجتماعی و نیز ریسک پذیری از عوامل موفقیت افراد با غلبه خون یا دم می باشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط