اخبارمادطب

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت دوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت دوم

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت دوم افراد با مزاج سودا بیش از اندازه احتیاط دارند که این احتیاط بیش از حد بسیاری از مواقع حالت ترس به خودش می گیرد و با افزایش و کاهش درجه سودا شدید یا ضعیف می شود.

شاید بتوان گفت که افزایش شدید سودا همان نداشتن قدرت رأی بوده که فرد را از قدرت تصمیم گیری صحیح دور می کند.

از علائم رفتاری افزایش سودا نکته سنجی بسیار و ریزبینی بیمارگونه است. شلوغی فکر این افراد سبب ایجاد حالت وسواس فکری شده و چنانچه درجه سودا بیش از حد در مغز افزایش داشته باشد، باعث تمرکز بیش از حد به درون و بیرون شده و فرد را از جامعه اطراف جدا خواهد کرد. به این پدیده که توأمان خشکی فکر و خشکی در بافتهای بدن ایجاد می کند “وسواس” گفته می شود.

از علائم رفتاری غلبه سودا وجود حالت ظن و گمان منفی با درجات بالاست که متناسب با افزایش سودا شدتش هم زیاد می شود.

استفاده بیش از حد از کلماتی مثل “شاید و اگر” می تواند پیش زمینه افزایش سودا در مغز باشد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط