بیشتر بدانیم

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت اول

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت اول

خصوصیات افراد با مزاج سودا قسمت اول سودا طبیعت سرد و خشک هست و در عالم بیرون منطبق است بر عنصر خاک که بخش املاح و مواد معدنی در بدن را تشکیل می دهد.

سودا در فصل پاییز در بدن به اوج خودش می رسد و در حالت عادی چنانچه در بدن افزایش داشته باشد، بدن سودا را به سطح پوست و سایر منافذ میفرستد و باعث تولید انواع اختلالات در ارگانها می شود.

پوست افراد با غلبه سودا در لمس به سمت سردی گرایش دارد و قوام پوست در این افراد سفت تر از حد معمول است و دچار یک نوع خشکی هم هست.

افزایش سطح سودا در بدن متناسب با افزایش درجه سردی، سفتی و خشکی پوست است که به دلیل افزایش سطح املاح بدن به نسبت آب موجود در بدن اتفاق می افتد.

بروز خشکی زیاد در پوست این افراد می تواند همراه با بروز خارش در پوست باشد.

از دیگر نشانه های ساختاری غلبه سودا وجود نبض سرد، نسبتا کند و با قدرت پایین است. وجود انرژی پایین در نبض باعث می شود که این افراد با فعالیت های فیزیکی تند به شدت دچار ضعف و سرگیجه و بی حالی بشوند که این شرایط باعث می شود فرد حجم زیاد شیرینی مصرف کند. این علامت یعنی تمایل به شیرینی به طور شدید در مواجهه با ضعف، می تواند یکی از نشانه های غلبه سودا در بدن باشد.

دوستدار همیشگی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط