مزاج شناسی

خصوصیات افراد با مزاج بلغم قسمت دوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

خصوصیات افراد با مزاج بلغم قسمت دوم

خصوصیات افراد با مزاج بلغم قسمت دوم از خصوصیات ساختاری غلبه بلغم وجود استخوانهای ظریف و باریک و اندامی حجیم است.

غلبه سردی و تری در این افراد جهت کاهش خونرسانی به اندامهای عمقی شده، و میتواند عامل ضعف استخوانی ، کاهش گردش خون عمقی باشد.

از خصوصیات ساختاری دیگر در غلبه بلغم متفاوت بودن جدی شبکه عروقی در این افراد است بطوریکه وریدها در عمق بدن بوده و معمولا قابل رویت نیستن.

همچنین گردش خون سطحی این افراد به شدت پایین بوده و میزان سوخت و ساز سلولی بدلیل کم رسیدن خون به بافت سطحی می تواند کاهش پیدا کند و باعث تجمع سموم و بلغم غلیظ در بافت زیرجلدی بشود.

در ترکیب اندام افراد با غلبه بلغم علائمی است که می تواند بسیار کمک کننده باشد یکی از مهمترین این علائم رسوب بلغم در انتهای اندام هاست یعنی مچ دست متورم، ساق و مچ پای متورم و قسمت میان تنه یا لگن به خاطر نیروی ثقل، بلغم از نقاط بالا دست به سمت قسمت انتهایی حرکت کرده و ترکیب اندام این افراد را تغییر می دهد.

این افراد با شروع فصل سرما به دلیل بسته بودن شبکه عروقی پوست و نیز متورم بودن مخاط بینی و حلق به راحتی دچار سرماخوردگی و با اندک تب، دچار فساد بلغم در بدن شده که این حالت می تواند به مدت طولانی بیمار را همراهی کند. افزایش بلغم در بافت حلق و بر روی لوزه ها در بچه ها که دارای رطوبت بالاتری هستند مثال قابل توجه در این مورد می باشد.

برای هماهنگی و رزرو نوبت بر روی کلمه شماره کلیک کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط