بیشتر بدانیم, خوراکی ها

خشک کردن مواد غذایی

خشک کردن مواد غذایی

خشک کردن مواد غذایی

خشک کردن مواد غذایی اجداد ما از راههای دیگری به نگهداری از خوراکی ها مبادرت میکردند و با مشکلی نیز مواجه نمیشدند . مثلا گوشت را بصورت آویزان کردن میکردند و یا گوشت را داخل پارچه های متقال یا پارچه های نخی که خلل و فرج زیادی داشت پیچانده و نگهداری میکردند که مانع از فساد آن میشد . امروزه باید به سمت و سویی حرکت کنیم که خانمها سعی کنند خوراکیها را سالم تر نگهداری کنند . میتوانند مواد را داخل پارچه های مناسب پیچانده و بعد فریزری کنند و یا حداقل بعد از پیچیدن در پارچه ، داخل پلاستیک قرار دهند که پارچه ، حائل بین گوشت و پلاستیک باشد . تا میتوانید سبزیجات را بجای فریزری کردن ، خشک نمایید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط