اخبارمادطب

خاطرات بد گذشته را به راحتی فراموش کنید

خاطرات بد گذشته را به راحتی فراموش کنید

خاطرات بد گذشته را به راحتی فراموش کنید

خاطرات بد گذشته را به راحتی فراموش کنید، خاطرات بدگذشته از مواردی است که اگر در ذهن باقی بماند اثرات بدی را بر زندگی فرد می گذارد!

فکر کردن و یادآوری مداوم این خاطرات باعث افسردگی و تضعیف روحیه شخص می شود و اگر طولانی مدت باشد خطرناک است.

تکنیک۱:

از بین بردن تمام آثار بیرونی خاطرات بد و هر آن چه موجب یادآوری آن می شود، از قدم های مهم فراموش کردن آن است.

تکنیک ۲:

عدم پرورش افکار منفی است، به گونه ای که نباید با یادآوری خاطرات بد، آن ها را گسترش داد. متاسفانه برخی افراد عادت دارند افکار مزاحم را پرورش دهند.

تکنیک ۳:

از راه های اهمیت ندادن به افکار کنفی این است که فرد در مواقع هجوم آن ها به ذهن، سریع ذهن خود را متوقف کند و با ایجاد حالت تنبیه، آمار ورود این افکار به ذهن را کاهش داد.

تکنیک ۴:

با نوشتن آن خاطره بر روی کاغذ و پررنگ کردن هر خاطره ای هر چند بد، نکات مثبت آن را در نظر گرفت؛ از جمله نکات مثبت هر خاطره بد می توان به هوشیاری، آگاهی، تجربه و درس عبرت برای افراد اشاره کرد.

تکنیک۵:

از مهم ترین کارها این است که افکار مثبت، جایگزین افکار منفی شوند، این امر تمرکز قوی و تلاش مداوم فرد را می طلبد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط