اخبارمادطب

حمله بیوتروریستی علیه صنعت خاویار ایران در دریای خزر

خاویار

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی کشاورزی ایران :

با قاطعیت اعلام می کنم که دلیل کاهش شدید سطح تولید ماهیان خاویاری در دریای خزر بیوتروریسم از طریق ورود ماهی شانک است. میزان تولید خاویار از ۲۵۰ تن تا ۳۰۰ تن اکنون به یک تن رسیده است ورود ماهی شانک از اقیانوس به دریای خزر عادی به نظر نمی رسد. ماهی شانک بچه های سایر ماهی ها از جمله ماهی خاویاری را می خورد.