چگونه با بیماریهای شایع پائیز برخورد کنیم ؟

ماهیت طب اسلامی چیست ؟

برنامه تلویزیونی دکتر مهدی فهیمی

برنامه با صبح . شبکه ۲ سیما

با پیوستن به کانال برنامه با صبح در تداوم برنامه های طب سنتی همراه باشید

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی