اخبار

حضور دکتر فهیمی در همایش بین المللی دهلی نو

حضور دکتر فهیمی در همایش بین المللی دهلی نو

حضور دکتر فهیمی در همایش بین المللی دهلی نو

حضور دکتر فهیمی در همایش بین المللی دهلی نو

در همایش بین المللی
پیشرفتهای توریسم سلامت
هند – دهلی نو

دوستدار سلامی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط