اخبارمادطب, سخنرانی دکتر مهدی فهیمی

حجامت و بادکش درمانی

حجامت و بادکش درمانی

حجامت و بادکش درمانی

حجامت و بادکش درمانی در برنامه آسان رسان حجامت یک کلمه عربی هست

به معنای ایجاد حجم کردن یا حجیم کردن. وقتی ما یک فشار منفی را زیر یک لیوان به وجود می آوریم و آن را روی بافت قرار می دهیم. یک مکش یا کششی انجام می شود که انبساط عروقی می دهد که حجامت همان انبساط عروقی هست. و به زبان فارسی لیوان انداختن به آن می گفتند. چینی ها و غربی ها همین را ترجمه کردند. و کاپینگ اسم آن را گذاشتند یعنی فنجان یا لیوان انداختن. حجامت واژه عربی آن است. و ما لیوان انداختن به آن می گوییم. ترکها کیرپی انداختن یا همان کوزه گذاشتن می گویند. و الفاظی هست که تمام آنها دلالت دارند بر اینکه به زبان خیلی ساده یک افزایش گردش خون را به طور جدی در بافتی که مورد نظرمان است را ایجاد می کنیم.

سوال: انجام حجامت برای چه کسانی خوب است؟ انجام حجامت شرایط متفاوتی را دارد. هم از نظر زمان که در چه فصلی انجام شود، در چه روزی از ماه انجام شود، برای چه افرادی انجام شود، که یک بحث بسیار وسیع است. اما در پاسخ سوال شما! اگر از بچگی بخواهیم شروع کنیم. بچه هایی که استعداد زردی را دارند و هموگلوبین آنها بالا می رود. همان روزهای اول تولد نه به معنای خون گرفتن در اینجا باید به نکته ای اشاره کنم.

که همیشه حجامت به معنای خون گرفتن نیست بلکه به معنی تحریک بخشی از پوست و سیستم عصبی هست…

ادامه بحث را در ویدیو نظاره گر باشید…

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط