اخبار

توصیه های یلدایی دکتر مهدی فهیمی

توصیه های یلدایی

۱. از هر کدام از خوراکیها کم بخوریم .
۲. حتما انار و هندوانه (کم ) بخوریم .
۳. خندیدن و خنداندن یادمان نرود.
۴. قهرها را امشب تمام کنیم .
۵. دست پدر و مادر که سالهای طولانی در تاریکی و سختی های زندگی سوختند و روشنی به ما دادند را ببوسیم.
۶. فاتحه ای بفرستیم نثار پدران و مادران و معلمانی که در بین ما نیستند و یادشان با ماست .
۷. برای یکدیگر خوب دعا کنیم .
۸. به چشم یکدیگر خوب نگاه کنیم و مبادله انرژی گرم در سردترین شب سال را داشته باشیم .
۹. شادبودن یادمان نرود.

طب سنتی ایرانیان ماد (طسام)
شبی گرم و زیبا
برای شما عزیزان آرزومند است .

یلدا مبارک باد .