بیشتر بدانیم, ویدئو ها

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی۱

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی1

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی۱

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی۱ یکی از بخشهایی
که در بدن در طول سفر می تواند شما را آزرده خاطر کند
اسپاسم عضلات کتف است. برای اینکه خودمان بتوانیم بدنمان را اسپاسم عضلاتمان
خارج کنیم یک مانور خیلی ساده است.
ابتدا دست را در وضعیت افق قرار می دهیم حداکثر به سمت داخل می چرخانیم.
سعی می کنیم با دست مقابلمان پشت آرنج را گرفته و به طرف داخل می کشیم
حداکثر کشش را ایجاد می کنیم طوری که در وسط کتفمان احساس کشیدگی ایجاد شود.
و می توانیم این وضعیت را تا ۲۰ ثانیه نگه داریم. و همین طور سمت مقابل را همینگونه انجام دهیم.
یکی دیگر از وضعیتهایی که در طول سفر می تواند شما را اذیت کند اسپاسم عضلات جلوی
قفسه سینه هست. بخاطر اینکه این عضلات را از اسپاسم خارج کنیم. توصیه می شود که
یا دیوار یا درخت یا هر چیزی که مانع باشد. دستمان را بگذاریم روی آن و سعی کنیمن خودمان بچرخیم.
این حرکت باعث کشیدگی عضلات قفسه سینه می شود و باعث می شود این عضله از اسپاسم خارج شود.
و خستگی این عضله گرفته شود.
بد راه رفتن دلایل مختلف دارد. یکی از آن دلایل اسپاسم عضلات است. کسانی که پیاده روی
طولانی مدت دارند بهرحال عضلات کمر، خلف ران و قدام ران ممکن است دچار اسپاسم شود.
ادامه بحث را در ویدیو نظاره کنید…
دوستدار سلامتی شما

مطالب مرتبط