بیشتر بدانیم, یادداشت روز

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی

توصیه هایی جهت مسافران اربعین حسینی

یکی از بخشهایی که در طول سفر شما را می تواند آزرده خاطر کند.
اسپاسم عضلات کتف است برای اینکه خودمان بتوانیم عضلاتمان را از
اسپاسم خارج کنیم یک مانور بسیار ساده است. دست را در سمت
افق قرار می دهیم حداکثر به طرف داخل می چرخانیم سعی می کنیم
با دست مقابلمان پشت آرنج را بگیریم و به طرف داخل فشار دهیم.
حداکثر کشش را ایجاد می کنیم به طوری که در وسط کتفمان احساس
کشیدگی ایجاد شود. باز می توانیم این وضعیت را تا ۲۰ ثانیه نگه داریم.
و همین طور سمت مقابلمان را . یکی دیگر از عواملی که ممکن است
در طول سفر شما را آزار دهد اسپاسم جلوی قفسه سینه است .
بخاطر اینکه بتوانیم این عضلات را از اسپاسم خارج کنیم توصیه می شود
یا دیوار یا درخت یا هر چیزی که مانع باشد را دستمان را به آن تکیه دهیم
و سعی کنیم خودمان بچرخیم این باعث کشیدگی عضلات قفسه سینه می شود.
و باعث می شود این عضله از اسپاسم خارج شود. و خستگی این عضله گرفته شود.
بد راه رفتن دلایل مختلف دارد. یکی از آن دلایل اسپاسم عضلات است.
کسانی که پیاده روی طولانی مدت دارند. بهر حال عضلات کمر، خط ران، و خدام ران
ممکن است باعث گرفتگی شود.
ادامه بحث را در ویدیو دنبال کنید…
دوستدار سلامتی شما
بازگشت بە لیست