بیشتر بدانیم

تفاوت مسواک زدن در صبح و شب

تفاوت مسواک زدن در صبح و شب

تفاوت مسواک زدن در صبح و شب

مسواک کردن دندان ها حداقل دوبار در روز، شب قبل از خواب و صبح بعد از صرف صبحانه به مدت دو دقیقه در هر نوبت ضروری است. هم چنین استفاده از نخ دندان بعد از مسواک شب برای تمیز کردن سطوح بین دندانی لازم است.

مسواک زدن شب قبل از خواب، باعث جلوگیری از تخریب دندان ها می شود؛ هم چنین مسواک صبح به از صرف صبحانه کمک به بازسازی مینای دندان می کند.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط