تحلیل آقای دکتر مهدی فهیمی در خصوص بدخواب بودن افراد خلاق

تحلیل آقای دکتر مهدی فهیمی
در خصوص بدخواب بودن افراد خلاق

افرادی که از نظر خلاقیت وضعیت خوبی دارند ، افرادی هستند که دارای مزاج گرم هستند. هرچه مزاج به سمت صفرا ( گرمی و خشکی ) باشد ، میزان خلاقیت آنی میتواند بالا برود. اما وقتی به اوج میرسد ، مثل هر نمودار سینوسی ، افت میزان خلاقیت را خواهیم داشت. در اوج وجود صفرا موضوع فرق کرده و اخلاط دیگر نیز خواهیم داشت. معمولا افرادیکه دارای صفرای زیاد هستند ، دارای خواب معکوس میشوند. این افراد درون پرحرارت دارند و در طول روز و زمانیکه حرارت بالا میرود ، خوابشان مختل میشود. معمولا زمان خواب این افراد به حدود نیمه شب به بعد میرسد و ساعت اولیه بامداد و زمانیکه حجم حرارت و میزان حرارت درونی آنها پایین آمده است ، تازه خواب آنها شروع میشود . در طول روز ، تا دمای محیط به سمت گرمی نرود ، این افراد بیدار نمیشوند. بنابراین افرادخلاق ، وضعیت خوابشان معکوس است و این ، یک رابطه تعریف شده است. این افراد باید آرام آرام تمرین کنند که خوابشان باعث مزاحمت هایی درزندگی شان نشود .

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی