سخنرانی دکتر مهدی فهیمی

تاثیر جابجایی ساعت ها بر روح و جسم انسان

تاثیر جابجایی ساعت ها بر روح و جسم انسان

تاثیر جابجایی ساعت ها بر روح و جسم انسان

تاثیر جابجایی ساعت ها بر روح و جسم انسان دکتر مهدی فهیمی متخصص و پژوهشگر طب سنتی و پزشک طبیعت درمانگر
 
برای هماهنگی و رزرو نوبت بر روی کلمه شماره کلیک کنید
دوستدار سلامتی شما
بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط