آرایشی و بهداشتی, بیشتر بدانیم

تاثیرات ماساژ روی پوست

🌺🍃تاثیرات ماساژ روی پوست

🌺ماساژ در پوست باعث بهتر شدن گردش خون و نیز باز شدن مجاری غدد چربی و عروقی می‌شود.

🌺 سبب بهبود تنفس پوستی و عملکرد تراوش آن می‌شود.

🌺پوست گرم شده و به همین سبب خاصیت الاستیکی و ارتجاعی پوست افزایش یافته
و در نتیجه باعث کاهش درد ناشی از کشیدگی پوست می‌شود.

🌺 کمک به دفع سریع تر مواد زاید متابولیکی و از بین رفتن چسبندگی‌های مزمن می‌شود.

🌺 ماساژ با ایجاد اصطکاک باعث بلند شدن سلول‌های سطح شاخی شده و پوست را جوان‌تر می‌کند.

🌺بافت اسکار در پوست را از بین می‌برد.

🌺 افزایش جریان سطحی خون باعث رسیدن مواد مغذی به پوست می‌شود.

🌺 باعث دفع اوره و مواد زاید از طریق منفذهای پوستی می‌شود.

نوشته های مرتبط