اخبارمادطب

تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه قسمت چهارم

تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه قسمت سوم

تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه قسمت چهارم

تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه قسمت چهارم Live مشترک اینستاگرام
دکتر مهدی فهیمی و استاد رسول حیدری
۲۹/اردیبهشت/۹۹ – قسمت چهارم
موضوع : تأثیر مزاج شناسی در سلامت جامعه

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط