ویدئو ها

بیوریتم

دکترمهدی فهیمی

صحبت های استاد حکیم دکتر مهدی فهیمی، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در ارتباط با بیوریتم در برنامه شبکه ما.