اخبارمادطب, بیشتر بدانیم

بیماری های شایع در استخرهای شنا

بیماری های شایع در استخرهای شنا

بیماری های شایع در استخرهای شنا

بیماری های شایع در استخرهای شنا را بشناسید:

  • آلوده شدن به انگل کریپتو
  • بیماری گوش
  • راش های پوستی در اثر باکتری ای بنام سودوموناس آئروژینوزا
  • قارچ پا
  • آلوده شدن به باکتریه ای.کولای، یعنی همان باکتری عامل مسمومیت غذایی
  • بیماری لژیونر(نوع شدید بیماری سینه پهلو) و تب پونتیاک (نوعی عفونت تنفسی خفیف) است
  • هپاتیت آ
  • برای بررسی تمیزی آب،کف استخر را با دقت نگاه کنید، باید بتوانید کف استخر یا دریچه ی تخلیه ی آب را ببینید!
  • دیواره های استخر را لمس کنید، نباید لغزنده باشند!
  • در آخر با دقت بو بکشید

اگر نمی توانید دریچه ها را ببینید،

دیواره ها لغزنده هستند

و بوی کلر زننده است

نباید از آن استخر یا وان آب گرم استفاده کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط