اخبارمادطب

برنامه حکیم روز توصیه های کنکور قسمت سوم

برنامه حکیم روز توصیه های کنکور قسمت سوم

برنامه حکیم روز توصیه های کنکور قسمت سوم

برنامه حکیم روز توصیه های کنکور قسمت سوم. live اینستاگرام
۲۰ اردیبهشت ۹۹

موضوع : توصیه های کنکور
قسمت سوم

توصیه می شود بچه ها قبل از درس خواندن یک مقدار راه بروند، الان که فصل بهار است آخر شبها اگر خانواده ها می خواهند همراهیشان کنند جایی که فضای باز دارد و در حال حاضر که رعایت فاصله اجتماعی تایید شده است و بحث کرونا هم تا حد زیادی بعد از فاز قرنطینه با رعایت فاصله اجتماعی قابل امن کردن سیستم را برای همه ما فراهم کرده است. پس بنابراین سعی کنید آخر شبها با بچه ها بیرون روید و بچه ها سعی کنند هنگام درس خواندن قدم بزنند و همراه با راه رفتن درس بخوانند بجز درسهایی که محاسباتی هستند و نمیشود اینکار را کرد درسهای تفهیمی خیلی کمک می کند که خلی فراگیریشان بالا برود چون گام زدن و قدم زدن باعث این خواهد شد که مجاری صفراوی ما تحریک شود و صفرا خارج شود و حرارت اضافه ای که قرار است تحمیل بشود به بچه ها که این حرارت ناشی از صفرا هست و صفرا تخلیه شود که با راه رفتن این اتفاق خواهد افتاد که بچه های ما درس بخوانند ولی دچار گرگرفتگی و یا سردرد و خشکی و بوی بددهان نشوند…

ادامه بحث را در ویدیو نظاره گر باشید…

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط