اخبار مادطب

با ایران زیبا چه کرده ایم؟!

جنگل های زاگرس

اگر جنگل زاگرس بخشکد ایران دیگر جای زندگی نیست

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز جنگل‌های زاگرس در معرض بیماری سوسک چوب‌خوار و زغالی هستند اما من کمتر مقاله‌ای علمی دیدم که به آن پرداخته باشد؛ این را بدانید که ااگر زاگرس خشکید ایران دیگر جای زندگی نیست، پس باید دانشگاهیان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دکتر سعید نمکی اظهار کرد: دانشگاه سبز به عنوان یک نماد که دانشگاههیان محیط زندگی و کارشان را منطبق با نیازهای طبیعت اداره میکنند، بسیار اقدام زیبایی است؛ اما زمانی دانشگاه سبز در یک کشور موفق میشود، که مدرسه سبز باشد. ما رفتارهای کودکانمان را باید به عنوان اولین مرجع اصلاح کنیم. امروز کودکان ما پیامآوران جامعه هستند. بنابراین ما میتوانیم میلیونها پیامآور سبز به خانوادهها بفرستیم. رفتار محبت آمیز با طبیعت، عدم تولید زباله، صرفهجویی در مصرف منابع را باید از مدرسه به کودکان بیاموزیم که در آینده که به عنوان مدیران کشور به محیط زیست اهمیت ویژه دهند.

وی ادامه داد: باوجود اینکه دانشگاه سبز حرکت بسیار ارزشمندی است، اما نقش دانشگاه بسیار فراتر از این است؛ دانشگاهها باید بتوانند در عرصه توسعه ملی نقشآفرینی کنند که متاسفانه دانشگاههای ما امروز این نقش را ندارند. انتظار جامعه از آنها خلق ثروت است. اما دانشگاههای ما حفرههای عظیم بلعیدن منابع هستند و خلق ثروت نمیکنند.

نمکی با اشاره به مشکلات زیست محیطی در کشور عنوان کرد: تالاب انزلی به عنوان نگین شمال کشور و ریه دریای خزر است؛ اما رودخانههای زرجوب تنها فاضلاب مسموم را وارد این تالاب میکنند و ایستگاه دپوی زباله سراوان در شرایط خشک 4 هزار لیتر در ثاینه و بارانی 24 هزار لیتر در ثاینه سم و مواد زائد وارد آن میکنند در جایی که ماهیان خاویار تخم ریزی هستند.

وی افزود: ریزگردها مردم جنوب کشور را خفه میکند و از طرفی در جنگلهای ملی گلستان را که به عنوان یکی از 50 ذخیرهگاههای زیستکوره محسوب میشوند و تنوع زیستی در آن بسیار بالا بود ولی اکنون تعداد قوت و میش اورئال در سال 58، 18 هزار بود به کمتر از 2500 میش و قوچ میرسد. ما با به هم ریختگی تنوع زیستی روبهرو هستیم؛ استان خراسان رضوی یکی از متنوعترین شرایط زیستی را در جهان دارا بود، اما امروز این چنین نیست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *