بامیه

داخل بامیه دانه هایی وجود دارد که این دانه ها به عنوان یک ضد اسپاسم قوی در دستگاه گوارش نقش دارند.

افرادیکه مزاج سرد و تر دارند و با مختصاتی نظیر :
کرختی صبحگاهی
خستگی زودرس
بیحالی
مواجه میشوند ، غلبه بلغم دارند و توصیه میشود کمتر بامیه مصرف کنند.

مصرف بامیه در مردانی که دچار التهاب پروستات هستند. باعث افزایش ترشحات و تخلیه آنها میشود.خانم بارداری که میخواهد زایمان طبیعی را تجربه کند. در ماههای آخر از بامیه بخوبی استفاده کند. بامیه تسهیل در زایمان را باعث شده و در خوراکیهای دیگر این خاصیت نیست.

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی