اخبارمادطب

این ۸ جا کودکتان را در آغوش بگیرید

تکنیک هایی برای رفتار با کودکان

این ۸ جا کودکتان را در آغوش بگیرید

این ۸ جا کودکتان را در آغوش بگیرید. ۱) وقتی براتون شیرینی زبونی میکنه بغلش کنید تا عزت نفس بگیره.

۲) وقتی درحال بحث با کسی هستید و کودک صحنه مشاجره رو میبینه بغلش کنید تا بعدا دچار ترس از صدای بلند نشه.

۳) وقتی از سرکار برمیگردین و یا چندساعتی کودک رو ندیدید بغلش کنید تا احساس مهم بودن کنه.

۴) وقتی موفقیت کوچک یا بزرگی بدست میاره بغلش کنید تا به خودش افتخار کنه و انگیزه بگیره برای تلاش بیشتر.

۵) وقتی با کسی دعوا میکنه بغلش کنید تا آرامش بگیره.

۶) وقتی اتفاق بدی براش افتاد مثلا نمره ی بدی گرفت بغلش کنید تا استرسش کمتر بشه و به بی قید و شرط بودن عشق شما ایمان بیاره.

۷) وقتی مریض شده و حال نداره بغلش کنید تا سیستم ایمنی بدنش قوی تر عمل کنه.

۸) وقتی یهویی بهتون میگه دوستون داره بغلش کنید تا از ابراز احساساتش نترسه.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط