اخبار

اولین جشنواره غذا درمانی ایران

پنل تخصصی آشنایی با مبحث مزاج شناسی دکتر فهیمی

کارگاه آموزشی غذاودرمان
باهدف پیشگیری از بیماری با تغذیه صحیح
شناخت منابع مفید گیاهی جهت تامین آمینواسید های ضروری بدن
کارگاه آموزشی پرفسور جعفریان
دکترای تغذیه از کشور سوئیس
-انقلاب بزرگ در گرفتگی عروق وچاقی
-تغذیه بیماران قلبی وعروقی
-هفت عامل مهم ایجاد سکته ها
-کلسترول محکوم بی گناه

سرویس رایگان ایاب و ذهاب از میدان آزادی

برگزاری همایش در یکی از سلامتکده های مجهز و زیبا

سرو ۵۴ غذا به صورت منو باز با صبحانه . ناهار و عصرانه
به همراه انواع نوشیدنی ها

ساعت ،روز و مکان حرکت: ۸:۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۵ اسفند و ۸:۳۰ دقیقه صبح جمعه ۶اسفند  از میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص