اولین جشنواره ونمایشگاه چای و دمنوش های

برگزاری اولین جشنواره ونمایشگاه چای و دمنوش های ایرانی باحضور آقای دکتر مهدی فهیمی .مکان : هتل لاله تهران . زمان : ۷ الغایت ۹ مرداد مرداد ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶الی ۲۲ .
موسسه ایرانیان ماد

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی