اخبارمادطب

انباشت پلاستیک در قطب شمال

پسماندهای پلاستیک

به گفته دانشمندان زیست محیطی، پسماندهای پلاستیکی در حال انباشته شدن در مناطق بکر نروژی قطب شمال است.
کارشناسان نسبت به غلظت زیاد ذرات میکروپلاستیکی در یخ های دریاها اعلام نگرانی کرده اند. به گفته آنها، پسماندهای پلاستیکی تقریبا در هر نقطه از قطب شمال به چشم می خورد و برای پاکسازی زباله هایی که چند دهه است به دریا ریخته می شود، صدها سال زمان لازم است.
بر اساس گزارش تلفیقی یک موسسه نروژی، اثرات این معضل تاکنون بر زئوپلانکتون ها، بی مهرگان، ماهی ها، پرندگان دریایی و پستانداران مشاهده شده است.
تحقیقات نشان می دهد تنها در یک لیتر از یخ ذوب شده اقیانوس منجمد شمالی ۲۳۴ ذره پلاستیک یافت شده است که این میزان بسیار بیشتر از مقدار موجود در آب های آزاد است.